JCS Collecte


Seizoen 2022-2023

Beste puzzelaars,

De meeste kosten voor het lopende seizoen zijn betaald, dus het is weer tijd voor de jaarlijkse collecte, om ervoor te zorgen dat wij u ook het volgend seizoen weer kunnen voorzien van veel puzzels met bijbehorende prijzen.

Waarom een collecte?

JCS is sinds de oprichting niet-commercieel. Dat houdt onder meer in dat op de site geen advertenties of berichten van sponsors worden geplaatst. Bij de oprichting van Stichting JCS is dit principe zelfs in de statuten vastgelegd. De onafhankelijkheid van de site gaat voor alles en het blijkt dat ook de puzzelaars het op prijs stellen de site te kunnen bezoeken zonder te worden geconfronteerd met reclameboodschappen. Dat we daardoor potentiële inkomsten missen nemen we graag voor lief, maar dat houdt wel in, dat wij – om de kosten van de site en de prijzen voor de huispuzzels te bekostigen – aangewezen zijn op de vrijgevigheid van onze bezoekers. Natuurlijk is een donatie geheel vrijwillig. Ook zonder een gift kunt u puzzelen via de site. Mogelijk bent u financieel niet in staat tot het geven van een bijdrage.. Maar als een gift wel mogelijk is zouden we dat heel erg op prijs stellen. JCS is van de puzzelaars en de vrijwilligers samen. Laten we dus met zijn allen laten zien dat het ons wat waard is om JCS in de lucht te houden.

Waarvoor wordt het geld gebruikt?

In het boekjaar 2021/2022 werd € 2.683 besteed aan prijzengeld en € 336 aan porti om de cadeaubonnen te versturen. Daarnaast is € 602 attenties voor de JCS’ ers die zich voortdurend hebben ingezet om uw puzzelplezier mogelijk te maken. Gezien de totale jaarlasten van € 4.317 kwam dus maar liefst 84% van de jaarlasten rechtstreeks ten goede aan de puzzelaars en de puzzelmakers en vrijwilligers. Voor het overzicht van inkomsten en uitgaven verwijzen wij naar de door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2021/2022 van Stichting JCS die u hier kunt inzien.

Hoe kan ik bijdragen?

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL75 INGB 0007 2735 73 t.n.v. Stichting JCS onder vermelding van “Collecte 2022”. De namen van de donateurs worden zoals gebruikelijk vermeld in updates die regelmatig op de site worden geplaatst om de actuele stand van zaken weer te geven. Als u als gever anoniem wilt blijven wordt dat vanzelfsprekend gerespecteerd. Mocht u niet willen dat uw naam wordt genoemd vermeldt u dan bij uw overschrijving, naast “Collecte 2022”, ook het woord “Anoniem”. Wilt u wel genoemd worden maar geeft uw rekening een andere naam weer, wilt u dan ook de naam opgeven die u in het overzicht wilt terugzien?

Tot slot

Blijf puzzelen, maar vergeet niet uw bijdrage over te maken!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting JCS

Mar, Jasper en Wim