Contact

De stichting

De stichting is voor haar inkomsten afhankelijk van de giften van de bezoekers van de site.
Stichting JCS is statutair gevestigd in Zwolle en staat onder nr. 65765958 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Statuten:
Bekijk hier

Postadres:
Stichting JCS
Schorpioen 94
3721 WK Bilthoven

E-mailadres:
bestuur@jasperscryptogrammensite.nl

Bankrekening:
NL75 INGB 0007 2735 73 t.n.v. Stichting JCS