JCS Huispuzzels


Myopogram loopt af (28-2-2021)

Denk aan het inzenden van het Myopogram 192. Dit kan tot en met zondag 28 februari 2021.


Cryptottogram loopt af (1-3-2021)

Denk aan het inzenden van het Cryptottogram 37. Dit kan tot en met maandag 1 maart 2021.


Overlijden Kees Leenheer (9-2-2021)

Kees Leenheer Wij ontvingen het droeve bericht dat op 3 februari Kees Leenheer uit Harderwijk op 85-jarige leeftijd is overleden.
Kees was jarenlang een trouwe bezoeker van JCS, en vooral op de Puzzeltjespagina was hij regelmatig aanwezig als oplosser of om zelf een puzzeltje te plaatsen.
Wij wensen zijn naasten en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

correspondentie-adres:
Stationsplein 140, 3844 KR Harderwijk

U kunt hier het overlijdensbericht bekijken


Overlijden Jaap Meijer (6-2-2021)

Jaap MeijerWij ontvingen het droeve bericht dat op 28 januari Jaap Meijer uit Doorn op 93-jarige leeftijd is overleden.
Jaap was ruim 17 jaar lang een trouw inzender van de huispuzzels.
Ook was hij een graag geziene gast op de Cryptoconferenties.
Wij wensen zijn naasten en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

correspondentie-adres:
Zwanie Meijer - ten Hoeve, Amersfoortseweg 45, 3941 EK Doorn

U kunt hier het overlijdensbericht bekijken


Collecte afgelopen (6-2-2021)

collecteDe collecte was weer een groot succes.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers.
De eindopbrengst is € 4.429,15
We kunnen weer een flinke tijd vooruit.
Het voortbestaan van JCS is dus voorlopig weer gegarandeerd.

Voor het overzicht van inkomsten en uitgaven verwijzen wij naar de door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2019-2020 van Stichting JCS die u hier kunt inzien.


JCS-ers in de prijzen (4-2-2021)

Inmiddels zijn ook de prijslijst en het felicitatiegastenboek verhuisd naar de nieuwe website. u kunt deze vinden onder JCS Algemeen / JCS-ers in de Prijzen. Op de oude site blijft de prijslijst tot en met vorige week voorlopig als naslag bestaan.


Vacature nieuwe bestuurder (28-12-2020)

Zoals aangegeven is de positie van Henk Bakker binnen het bestuur van tijdelijke aard en zijn wij nog steeds op zoek naar een permanente aanvulling.
Een bestuursfunctie biedt u onder andere de kans om mee te werken aan de uitbreiding en verbetering van onze nieuwe site. Binnen het bestuur heeft ieder bestuurslid aandachtsgebieden maar de beslissingen worden zoveel mogelijk in collegiaal overleg genomen. Een bestuurslid moet daarom vooral een teamspeler zijn. Daarnaast moet hij of zij in staat zijn om teksten kritisch inhoudelijk en taalkundig te beoordelen. Natuurlijk moet een nieuw bestuurslid de doelstellingen en het niet-commerciële karakter van JCS volledig onderschrijven.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via bestuur@jasperscryptogrammensite.nl.


Nieuwe Site (1-9-2020)

Welkom op de nieuwe website! Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om hetgeen u nu voor u ziet te bouwen. U vindt hier alle huispuzzels, het Puzzeltjesgastenboek en diverse ander gastenboeken.
Voor de puzzels uit kranten en tijdschriften verwijzen we u vooralsnog naar onze oude website, evenals voor de ZoekSnor en de meeste pagina's met historische gegevens. Deze zullen op een later moment verhuizen.


Kranten en Tijdschriften
Voor kranten en dagbladen verwijzen we u graag naar de oude website: www.jasperscryptogrammensite.com