Hou JCS in de lucht. Collecte 2021-2022
(Voorlopige eindstand: € 3.942,50)

JCS Huispuzzels


Jaspers King William's Test loopt af (27-1-2022)

Denk aan het inzenden van het Jaspers King William's Test 2021. Dit kan tot en met donderdag 27 januari 2022.


Puzzeltjespagina - 70.000 oplossingen: Jubilogram (31-12-2021)

Binnenkort zal op de Puzzeltjes-pagina het aantal geregistreerde oplossingen de 70.000 passeren.
Ter gelegenheid hiervan wordt op vrijdag 28 januari 2022 een Jubilogram geplaatst.


Nieuwe site - wat is anders? (18-12-2021)

Omdat de overgang naar de nieuwe site nogal wat vragen opleverde, zetten we hieronder de belangrijkste veranderingen op een rijtje:
hintsgastenboeken:
Elke puzzel heeft nu zijn eigen hintsgastenboek, dat bij de betreffende puzzel in de menubalk aan de rechterkant is te vinden. Het menu [hints] is dus verdwenen.
De hintsgastenboeken worden niet meer geleegd bij het verschijnen van een nieuwe puzzel, maar blijven bij de puzzels (ook uit kranten en tijdschriften) in het archief bewaard. Omdat de hintsgastenboeken aan de puzzels zijn gekoppeld, verschijnen ze pas als de puzzel klaarstaat voor publicatie.
puzzels uit kranten en tijdschriften:
De actuele puzzels zijn te vinden via het menu [externe puzzels], zolang de inzendtermijn nog niet is verstreken. Puzzels die niet kunnen worden ingestuurd blijven daar een week staan. Daarna kunt u ze nog vinden onder [externe puzzels / archief].
Onderaan de homepage vindt u bovendien links naar de meest recente puzzels.
laatste berichten:
Bovenaan de homepage is een link te vinden met de meest recente berichten, zodat u ook gerust een hint kunt vragen als er in een gastenboek geen of weinig activiteit meer is. Het verzoek aan hintgevers om deze ook regelmatig te checken dus.


Nieuwe Site - update (18-12-2021)

Inmiddels is de overgang naar de nieuwe site flink gevorderd:
Behalve de huispuzzels zijn nu ook alle puzzels uit kranten en tijdschriften die wij publiceren en de bijbehorende hintsgastenboeken inmiddels beschikbaar op de nieuwe site.
Op onze oude website vindt u enkel nog de gastenboeken van de puzzels die wij niet publiceren - NRC Handelsblad, De volkskrant, HP/De Tijd, De Telegraaf en Vrij Nederland - en ZoekSnor en King William's test VOF .
Begin volgend jaar informeren we u wanneer deze ook overgaan.
Ook de pagina’s met historische gegevens staan nog grotendeels op de oude site. M.n. het overzetten van het huispuzzelarchief zal gezien de enorme hoeveelheid werk enige tijd in beslag nemen. Wilt u ons hierbij helpen kunt u zich melden via bestuur@jasperscryptogrammensite.nl


Kranten en Tijdschriften
22-01-2022 11:00:
22-01-2022 08:00:
22-01-2022 08:00:
22-01-2022 08:00:
22-01-2022 08:00:
22-01-2022 08:00:
20-01-2022 16:00:
20-01-2022 13:20: