Hou JCS in de lucht. Collecte 2020-2021
(Tussenstand 3: 22-01-2021)

JCS Huispuzzels


Vacature nieuwe bestuurder (28-12-2020)

Zoals aangegeven is de positie van Henk Bakker binnen het bestuur van tijdelijke aard en zijn wij nog steeds op zoek naar een permanente aanvulling.
Een bestuursfunctie biedt u onder andere de kans om mee te werken aan de uitbreiding en verbetering van onze nieuwe site. Binnen het bestuur heeft ieder bestuurslid aandachtsgebieden maar de beslissingen worden zoveel mogelijk in collegiaal overleg genomen. Een bestuurslid moet daarom vooral een teamspeler zijn. Daarnaast moet hij of zij in staat zijn om teksten kritisch inhoudelijk en taalkundig te beoordelen. Natuurlijk moet een nieuw bestuurslid de doelstellingen en het niet-commerciële karakter van JCS volledig onderschrijven.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via bestuur@jasperscryptogrammensite.nl.


Wijzigingen bestuur (28-12-2020)

Op 22 december jl. heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de bestuurssamenstelling:

Jan Zweers is afgetreden als voorzitter.
Wij zijn verheugd dat Jan zich ook na zijn aftreden voor JCS zal blijven inzetten als moderator en indien nodig als juridisch adviseur zal optreden. Daarnaast blijft hij ons ook als huiscryptograaf met zijn creaties vermaken.
Wij danken Jan voor zijn inzet gedurende bijna 5 jaar voorzitterschap en in het bijzonder voor zijn bijdrage aan het opzetten en vormgeven van Stichting JCS, en daarmee aan de continuïteit van JCS.
Wij wensen hem veel goeds toe bij het invullen van de vrijgekomen tijd met andere bezigheden.
Henk Bakker is toegetreden tot het bestuur
Henk Bakker is geen onbekende binnen JCS: Hij heeft al vanaf het begin een grote bijdrage geleverd, zo is het allereerste huiscryptogram van zijn hand, en sindsdien heeft het maandelijks terugkerend Enigmagram een vaste plek in het puzzelrooster. Recentelijk heeft hij zijn assortiment uitgebreid met het Engelstalige Albionogram en het tweetalige Gronings Duogram. Wij kennen Henk als iemand die prettig communiceert en toen hij zich meldde om ons te komen versterken waren we unaniem positief.
Bij zijn aantreden is nadrukkelijk aangegeven, dat hij deze functie tijdelijk zal invullen, zodat wij de gelegenheid hebben een kandidaat te zoeken die deze functie permanent wil vervullen.
Wij zijn verheugd op de samenwerking met Henk, maar hopen tegelijk dat er snel iemand wordt gevonden.
Functieverdeling
Na het aantreden van Henk is besloten de rol van voorzitter bij Jasper neer te leggen, een logische stap gezien Henk en Wim dit niet ambiëren, en hij bovendien als naamgever, oprichter en technische ontwikkelaar sowieso onlosmakelijk verbonden is en zal blijven met JCS.
Henk vervult vanaf nu de functie van secretaris ad interim.


Goede Wensen Gastenboek (15-12-2020)

Het is bij JCS een goede gewoonte om de puzzelaars tegen het eind van het jaar de gelegenheid te geven elkaar fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen. Ook dit jaar is hiervoor het Goede Wensen Gastenboek geopend.


Nieuwe Site (1-9-2020)

Welkom op de nieuwe website! Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om hetgeen u nu voor u ziet te bouwen. U vindt hier alle huispuzzels, het Puzzeltjesgastenboek en diverse ander gastenboeken.
Voor de puzzels uit kranten en tijdschriften verwijzen we u vooralsnog naar onze oude website, evenals voor de ZoekSnor en de meeste pagina's met historische gegevens. Deze zullen op een later moment verhuizen.


Kranten en Tijdschriften
Voor kranten en dagbladen verwijzen we u graag naar de oude website: www.jasperscryptogrammensite.com