Wie zijn wij?

Van de persoon tot de site

Geschiedenis

JCS (Jaspers Cryptogrammensite) is in 2000 ontstaan. Corry Gillissen plaatste een cryptogrammensite op het internet, daarbij geholpen door haar zoon Jasper Hendriks die de programmatuur voor de site ontwikkelde. In 2001 werd het eerste exemplaar van de speciaal voor JCS gemaakte cryptogrammen (de huispuzzels) op de site geplaatst. Sinds die tijd heeft JCS een forse groei doorgemaakt. Gedurende het puzzelseizoen, dat loopt van september tot en met juli van het volgende jaar, verschijnen op JCS diverse huispuzzels waarmee kleine prijzen kunnen worden gewonnen. Daarnaast worden iedere week puzzels uit dag- en weekbladen geplaatst voor zover de rechthebbenden daarmee uitdrukkelijk of stilzwijgend hebben ingestemd. Voor vrijwel alle in Nederland gepubliceerde cryptogrammen zijn gastenboeken ontwikkeld waarin JCS-ers op speelse wijze een hint kunnen geven aan andere puzzelaars die daarom vragen. Ten slotte is er een Puzzeltjesgastenboek waarin "stamgasten" van JCS zelf puzzeltjes en opgaven van allerlei aard kunnen plaatsen. Inmiddels zijn er ruim 7.000 geregistreerde bezoekers van de site.

JCS heeft altijd een niet-commercieel karakter gehad. De puzzelaar wordt op de site niet met advertenties of reclameboodschappen geconfronteerd. Het geld dat nodig is om JCS te laten functioneren wordt via collectes door de puzzelaars bijeengebracht.

Tot medio 2016 fungeerde Corry Gillissen als webmaster, maar al in het jaar daarvoor gaf zij te kennen haar functie te willen neerleggen. In goed overleg met Corry is besloten dat de site zou worden overdragen aan een stichting. De bestuursleden van die stichting moeten met hulp van de andere vrijwilligers ervoor zorgen dat de continuĆÆteit van JCS en het puzzelplezier van de bezoekers blijft gewaarborgd.

Het eerste bestuursbesluit dat binnen de stichting werd genomen was de benoeming van Corry Gillissen tot erevoorzitter van haar bestuur vanwege haar grote verdiensten voor de ontwikkeling en de groei van JCS.


De stichting

Stichting JCS is opgericht op 6 april 2016. Het doel van de stichting is de bevordering en de ontwikkeling van cryptogrammen en andere puzzels. Het belangrijkste middel om dit doel te verwezenlijken is deze website, waarop puzzels worden geplaatst en hints voor de oplossing van een puzzel zijn te vinden. Het niet-commerciƫle karakter van JCS is in de statuten van de stichting verankerd:

  • alle puzzels worden kosteloos beschikbaar gesteld;
  • het bestuur mag geen overeenkomsten sluiten die anderen een gehele of gedeeltelijke zeggenschap over de site geven;
  • ook het sluiten van overeenkomsten die ertoe leiden dat op de site advertenties en andere vormen van reclame zijn te zien is niet toegestaan;
  • wie nauwe banden heeft met een commercieel puzzelbureau kan niet tot bestuurslid worden benoemd.

De stichting is voor haar inkomsten afhankelijk van de giften van de bezoekers van de site.
Stichting JCS is statutair gevestigd in Zwolle en staat onder nr. 65765958 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Statuten:
Bekijk hier

Bestuur:
Jasper Hendriks (voorzitter)
Wim Brinkhorst (penningmeester)
Mar Amesz (secretaris)

Erevoorzitter bestuur: Corry Gillissen


Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zouden we een grote en drukbezochte site als JCS niet in de lucht kunnen houden. De vrijwilligers in het puzzelseizoen 2023-2024 zijn:

Huispuzzels

Harrie van der Avoort, Henk Bakker, Wim Brinkhorst, Marietje IJsselstein, Julius Kleinherenbrink, Leonie van Loosduinen, Nannie Nieland-Weits, Dirk Pronk, John Swieringa, Mar van der Velden, Sander Waalboer, Jan Zweers, Erik "Zoeker", en De Makers (Emma Moraal, Stan de Laat en Sylvia Sebregts).

Plaatsen huispuzzels

Anita Kuklinski

Scannen/bewerken/uploaden

Roel van Antwerpen, Arie Holewijn, Erik Schriever en Albert Schuur

Moderatoren

Mar Amesz (diverse gastenboeken), Sander Waalboer (diverse gastenboeken), Marietje IJsselstein (diverse gastenboeken), Jan Zweers (diverse gastenboeken), Maarten Milder (Nomen est Omen) en Lisan Sanders (Puzzeltjes).

Overig

Jasper Hendriks (Technisch beheer)
Jan Zweers (juridische ondersteuning)