JCS Huispuzzels


Seizoen 2021-2022

De huispuzzels van JCS

De huispuzzels van JCS worden speciaal voor deze site gemaakt. Ze verschijnen steeds op vrijdagavond en meestal ook op maandagavond, telkens om 21.00 uur.
De huispuzzels kennen een lange geschiedenis. De eerste huispuzzel verscheen eind 2001. Piet Burger, de bekende cryptograaf, publiceerde zijn laatste rebuscryptogram als huispuzzel op JCS.

Meedoen

Voor de oplossers zijn per puzzel twee prijzen beschikbaar (€17,50 en €12,50). Voor die laatste prijs hoeft u niet eens alles goed te hebben, die prijs wordt namelijk verloot onder álle inzenders, ongeacht het aantal fouten.
Het Enigmagram en de JKWT kennen een eigen prijzenschema dat bij de inleiding van die puzzels staat vermeld.
Naast de tastbare prijzen verwerven de Prijswinnaars blijvende roem door de vermelding van hun namen in de Prijslijst en kunnen ze bovendien de schouderklopjes van hun medepuzzelaars in ontvangst nemen in het Felicitatiegastenboek.

Stuur uw oplossingen in!

De huiscryptografen stellen hun creaties kosteloos ter beschikking aan JCS. Een belangrijk deel van de motivatie van een huispuzzelmaker wordt gevormd door een groot aantal inzendingen. Stuur daarom altijd uw oplossing in, al lukt het u niet binnen de inzendtermijn de puzzel helemaal op te lossen. Bovendien dingt u ook met een onvolledige inzending mee naar de tweede prijs.

Huispuzzels in het seizoen 2021-2022

  • Cryptogrammen:Caesarogram, Eclectogram, Enigmagram, Jurigram, Margram, Myopogram en Swierogram
  • Meer- of anderstalige cryptogrammen: Albionogram (En), Duits Duogram (Du-Ne), Frans Duogram (Fr-Ne), Fonoduogram (En-Ne) en Gronings Duogram.
  • Themacryptogrammen: Jurigram, Muziek Rondogram, Sintogram en Topicogram.
  • Overig en/of experimenten: JKWT, Sudokrypto Xtra (een cryptische lettersudoku) en Homofonogram (met woorden die hetzelfde klinken maar anders worden gespeld) en AngloFonogram.

De informatie over individuele puzzels vindt u bij de desbetreffende puzzels.

Tot slot

Het grootste compliment dat de JCS-huispuzzels ooit kregen is een vermelding in een boek van H.J. Verschuyl over de geschiedenis van het puzzelen in Nederland:
"De enige echte speelplaats voor het innovatieve vernuft dat nodig is om het cryptogram verder te ontwikkelen, is op dit moment de website van het Cryptogenootschap (een oude naam voor JCS, red.) omdat het de plek is waar nieuwe vondsten worden getoond" (H.J. Verschuyl, Het geheim van de puzzel, blz. 124)