FonoDuogram 1


In het Homofonogram wordt steeds één Nederlandstalig begrip en één Engelstalig begrip omschreven, die elkaars homofonen zijn; d.w.z. het zijn woorden / begrippen met dezelfde klank.

Een voorbeeld: mannetjesbloem ( 4 / 4); Oplossing: MEEL (NL) = bloem, MALE (EN) = mannelijk.