FonoDuogram 2


Beste Puzzelaars,

Hier vindt u mijn 2e Fonoduogram, waarin ik steeds één Nederlands en één Engelstalig begrip beschrijf, die elkaars homofonen zijn; d.w.z. dat deze woorden / begrippen dezelfde klank hebben.

Een voorbeeld: mannetjesbloem ( 4 / 4); Oplossing: MEEL (NL) = bloem, MALE (EN) = mannelijk.

U kunt uw oplossingen insturen tot en met maandag 9 november.
fonoduogram@jasperscryptogrammensite.nl

U mag uw inzendingen nog verbeteren tot ik u een ontvangstbevestiging heb gestuurd. Verbeteringen die u daarna stuurt, worden niet meegenomen.

Veel puzzelplezier!

Wim Brinkhorst