Onkraakbaar Cryptogram VII


Lieve puzzelvrienden en -dinnen,

Met pretoogjes presenteren wij ons VIIe Onkraakbare Cryprogram. VIIe is toevallig ons lievelingswoord (enkelen onder u zullen nog wel begrijpen waarom), dus we hebben deze puzzel niet bepaald met VII-mijlslaarzen in elkaar gezet. Wij wilden iets bijzonders voor u maken. Af en toe onderbraken wij ons denkwerk met een oude traditie: de VII-sprong (kent u die nog: een oude volksdans met stampen op de vloer, aanraken van de vloer met knie en elleboog en ten slotte met de neus?) We hebben uiteraard na afloop de knieën, ellebogen, neuzen en vloer zorgvuldig gereinigd in deze bijzondere tijden. Tussendoor hebben we steeds nauwgezet in onze ellebogen geniesd.

We denken niet dat deze puzzel te kraken is, maar voor alle zekerheid melden we toch maar even dat er twee boekenbonnen beschikbaar zijn. Een van € 15, verloot onder alle foutloze inzendingen en een van € 10, verloot onder alle inzendingen.

We zien de resultaten van uw kraakacties graag in onze digitale brievenbus, die daarvoor tot en met zondag 20 december 2020 geopend is. Deze brievenbus heeft als adres:

onkraakbaar@jasperscryptogrammensite.nl

Jurre, Ilona en Frans

PS Jurre weet niets van dit naschrift, maar door een buitengewoon toeval is deze puzzel ingeroosterd op zijn verjaardag! Volgens de huisregels mogen er ook opmerkingen in het gastenboek worden geplaatst die geen hints zijn, met de omschrijving “XX”, dus felicitaties aan Jurre zijn niet verboden!

Ilona en Frans