Themagram 26 Aquagram


THEMAGRAM 26 - AQUAGRAM
Horizontaal

1. de boot is
7. het zwanenmeer
8. vullen
10. de neus
11. AA
12. tobbedansen
13. eau
16. de oude wereldzee
17. ton
19. Knardijk
21. raken
24. vie
27. Oranjekanaal
28. Inn
29. rede
30. kleine kaart
32. manneken
33. Dordtse

Verticaal

1. Don
2. benedenarm
3. op een hellend vlak
4. het vat der Danaiden
5. ezelsbruggetje
6. ureum
9. element
14. averij
15. IJzer
18. ophalen
20. de
22. is aan
23. doornat
25. eiland
26. dna-test
30. Kiel
31.eddy