Muziek Rondogram 5

Beste liefhebbers van het Muzikaal Rondogram.
Deze keer schotel ik U een Muzikaal Rondogram voor, (met dank aan Louis Kesteloo voor het beschikbaar stellen van het concept), waarvan de omschrijvingen en oplossingen in verband staan met klassieke muziek in de ruimste zin des woords. De popmuziek komt volgende keer weer aan bod.

Voor JCS puzzelaars die het Muzikaal Rondogram voor het eerst onder ogen krijgen, staat in de tekst die boven de opgave afgedrukt is, duidelijk omschreven wat de bedoeling is.

De gebruikelijke prijzen staan zijn weer beschikbaar voor een tweetal inzenders. Inzendingen zie ik graag tot en met zondag 14 februari 2021 in mijn mailbox muziekrondogram@jasperscryptogrammensite.nl
Ik stuur altijd een bevestiging binnen twee dagen.

Ik wens een ieder veel plezier en succes.
Hartelijke groet, en houd moed!

Harrie van der Avoort