Onkraakbaar Cryptogram VIII


Lieve puzzelvrienden en -dinnen, hooggeVIII publiek,

Graag brengen wij onze nieuwe boreling (dat bedoelen wij overdrVIIIelijk) onder uw aandVIII. Dit door ons Onkraakbaar geVIIIe Cryptogram is er zeker niet alleen voor de grVIIIengordel (de gedVIIIe alleen al!), maar voor alle mensen die de Nederlandse taal mVIIIig zijn, ongeVIII welk ambVIII ze vervullen: zowel veldwVIIIer als luchtmVIIIofficier is welkom! Als een van de VIIIerVIIIerkleinkinderen van de afgebeelde personen op de NVIIIwVIII zou meedoen (wat wij eigenlijk niet verwVIIIen), zou dat ook leuk zijn! Of u nu woonVIIIig bent in DrVIIIen of in VIII: doe mee!

Als u alles niet al te VIIIeloos heeft ingevuld, maar enigszins bedVIIIzaam, met inVIIIneming van geslVIIIsregels en begrip voor onze stekelVIIIigheden, maakt u kans op prVIIIige boekenbonnen van VIIIereenvolgens € 15 of €10! De eerste wordt verloot onder de eventuele correcte oplossingen, de tweede onder alle inzenders.

U kunt uw oplossing tot en met zondag 21 februari 2021 inzenden naar:

onkraakbaar@jasperscryptogrammensite.nl

In afwVIIIing van uw inzendingen,

Jurre, Ilona en Frans