FonoDuogram 3

Beste Puzzelaars,

Hier vindt u Fonoduogram nummer 3.
Ik beschrijf steeds één Nederlands en één Engelstalig begrip.
Deze begrippen zijn elkaars homofonen, d.w.z. dat deze woorden / begrippen dezelfde klank hebben.

Een voorbeeld: mannetjesbloem ( 4 / 4);
Oplossing: MEEL (NL) = bloem, MALE (EN) = mannelijk.

U kunt uw oplossingen insturen tot en met zondag 21 maart naar fonoduogram@jasperscryptogrammensite.nl.

U mag uw inzendingen nog verbeteren tot ik u een ontvangstbevestiging heb gestuurd. Verbeteringen die u daarna stuurt, worden niet meegenomen.

Veel puzzelplezier!

Wim Brinkhorst

3e gecorrigeerde versie geupload om 14.20 (27-02-2021)