Myopogram 193

Beste Puzzelaars,

Hier is Myopogram 193. Deze puzzel verschijnt exact - en dus op de dag af – negentien jaar na Myopogram 1. Geen reden voor een al te groot feest echter.
Omschrijvingen in dit cryptogram zijn (vrijwel) allemaal associatief wat inhoudt dat de totale oplossing (woord of uitdrukking) beeldend wordt omschreven en niet de (woord)delen, tenzij de omschrijving een cryptoniem is.

Oplossingen van M193 kunnen - uitsluitend digitaal (e-mail, Word, DGR-formaat, JPG-formaat, PDF-formaat etc.) worden gestuurd naar het steeds meer vertrouwde e-mailadres: myopogram@jasperscryptogrammensite.nl

Er zijn twee prijzen te winnen: Een boekenbon van € 15,- voor een door de computer aan te wijzen foutloze oplosser en een boekenbon van € 10,- waarvoor alle andere inzenders in aanmerking komen.
Insturen kan drie weken plus twee dagen lang tot en met 28 maart 2021, 24.00 uur!

Het Myopogram. (On)dubbelzinnig, ambachtelijk vakwerk!

Myoop