Enigmagram 231


Meer dan de helft van alle inzenders ging de mist in bij 20

De boekenbon is gewonnen door:
Gert Megens uit Druten
Van harte gefeliciteerd.

scorelijst

Tussen [ ] is fout.

Bij twijfel Van Dale of https://www.encyclo.nl/ raadplegen.

FINLAND EN ZWEDEN IN DE NAVO

1. Meyve (5+5)
TURKS FRUIT
2. Dat ze in het water liggen interesseert me niet (6)
BOEIEN
[koeien 1x]
3. "Voel jij je wel helemaal lekker?" (14)
VERSTANDSVRAAG
Van Dale: vraag waarvoor begrip, verstand nodig is om haar op te lossen (i.t.t. een vraag die door van buiten geleerde kennis kan worden beantwoord)
[welstandsvraag 2x]
4. (Marathon voor dikke mensen waar ze) dunne(r van worden) (8)
BUIKLOOP
Van Dale: aan de dunne zijn= diarree hebben
Buikloop= diarree
[duurloop 4x]
5. Als je deze boot mist ga je toch naar gene zijde (2+7+4)
DE LAATSTE SNIK
6. Frank waar we op tv maar kort van genieten (7)
EVENBLIJ
7. Jezelf beschermen tegen een zware storm (8)
NOODWEER
8. Handwerkartikel waarmee je kunt steriliseren (12)
NAALDENKOKER
9. Meermalen een meningsverschil (8)
GEENEENS
10. Beweging in het speelkwartier (8)
PAUZEREN
Pauze-ren
[pauzere 1x] [pauzebel 1x]
11. Treehugger die zijn eigen kracht niet kent (10)
BOOMWURGER
12. Heeft (g)een versterker nodig (11)
LUIDSPREKER
13. + 14. Motto van een kannibaal (2+3+3+4)
DE EEN ZIJN DOOD
14. Zie 13. (2+2+5+3+5)
IS DE ANDER ZIJN BROOD
[de een zijn dood is de ander zijn hoofd 1x] [de ene zijn dood is de ander zijn brood 1x]
15. Het sterke verlangen hebben om een horde terug te dringen (8)
HUNKEREN
Hun-keren
16. Ze zijn te beroerd om in de tuin te werken (9)
BUITENLUI
17. Oudejaarspeer (10)
CONFERENCE
[conferance 1x] [zonnewende 1x]
18. Opstelling die je niet weggeeft (7)
HOUDING
19. Vogels met slim schoeisel (9)
LEPELAARS
20. Belemmert het vliegverkeer (10)
HORRENGAAS
Belemmert het verkeer van een vlieg
[wolkenlaag 46x] [horrenraam 3x] [wolkenlaan 1x] [wolkenband 1x] [hordenbaan 1x] [hondenbaan 1x] [wolkenbaan 1x]
Horrenraam staat niet in Van Dale en is ook niet een erg gangbaar woord
21. Binnengelopen met averij (8)
GEHAVEND
Van Dale: havenen= in een haven ankeren of binnenlopen
22. Voertuig (8)
HAVERZAK
Een tuig om een paard te voeren
http://demensenvandestrokarton.nl/paardekracht/
Van Dale:
Haverzak= zak die, met haver gevuld, om de kop van een paard wordt gehangen om het eruit te laten eten
Tuig= al de riemen en koorden waarmee een paard of ander dier wordt toegerust om iets voort te trekken of te dragen
[patatbak 1x] [haverbak 2x] [patatzak 1x]
23. Dier dat zijn soortgenoten begluurt (9)
SPOTVOGEL
[speurogen 1x]