AngloFonogram 1


Beste Puzzelaars,

Hartelijk dank voor uw veelal enthousiaste reacties op deze nieuwe puzzelvariant. Er zal dan ook zeker een vervolg komen.

Naast enkele gebruikelijke foute spellingvarianten, slordigheidsfouten en één duidelijke gok om toch maar iets in te vullen, gaf alleen nr. 30 problemen. Hier werd diverse malen street ingevuld. Los van de onjuiste klank heeft het Engels voor een zeestraat toch echt een apart woord, nl. strait. Een aantal oplossers wees mij er verder terecht op dat m.n. bij 11/12 strikt genomen de klankgelijkheid ontbreekt, omdat de s-klank in grace beduidend scherper is dan in greys, waar deze meer een z-klank benadert. Ik zal proberen in een volgende puzzel hierin iets strikter te zijn. Omdat ik mijn voorkeur niet heb aangegeven in de inleiding is uiteraard ook de Amerikaanse variant grays als foutloos aangemerkt.

Dan nu de oplossingen:
1/2. meet - meat
3/4. whether - weather
5/6. poor - pour
7/8. bored - board
9/10. flower - flour
11/12. grace - greys of grays
13/14. parish - perish
15/16. weight - wait
17/18. throne - thrown
19/20. night - knight
21/20. steal - steel
23/24. Greece - grease
25/26. keys - quays
27/28. waste - waist
29/30. straight - strait
31/32. rapper - wrapper
33/34. bite - byte
35/36. reign - rain
37/38. piece - peace
Verticaal ontstaan dan:
39/40. threw - through
41/42. right - write
43/44. aesthetic - a static

Na loting gaat de boekenbon van € 17,50 naar Marietje IJsselstein. De bon van € 12.50 gaat naar Klaas Frankena uit Barneveld. Beiden van harte gefeliciteerd.

Graag tot een volgende keer

Wim Brinkhorst