Topicogram 22 werk


Beste puzzelaars,

De JCS’ers toonden zich allerminst werkschuw want er werden veel goede oplossingen ingestuurd. Vrijwel alle fouten zijn gemaakt bij 8 waar “inloop” of “ïnkoop” werd ingevuld. Dat had “inworp” moeten zijn. Met dat woord krijg je een tegenstelling tussen eruit gooien en erin gooien waarbij de laatstgenoemde activiteit niet in het takenpakket van de uitsmijter zit.

Oplossingen*

1. Bij die activiteiten worden grieven kenbaar gemaakt (17) Beroepsbezigheden
2. Dat bedrijfsonderdeel lijkt niet te functioneren (12) Buitendienst
3. Werkgerelateerde aandoening bij glastelers (13) Kassencomplex
4. Functie-eis voor bouwers van websites (15) Linkshandigheid
5. Overspel van een beroepsvoetballer (8+6) Passende arbeid
6. Daar verricht men geen licht administratief werk (18) Schaduwboekhouding
7. Vermindert de werkdruk (15) Baanverlichting
8. Behoort niet tot het werk van een uitsmijter (6) Inworp
9. Het werk van al te kritische voetbalanalisten? (10+8) Ertegenaan schoppen
10. Dit werk is ongeschikt voor personeel dat het wel gelooft (3+7+6) Een heidens karwei
11. Het werk bij een exportfirma blijft niet geheim (4+6+7) Naar buiten brengen
12. Topprestatie van een tandarts (2+5+2+3+4) De kroon op het werk
13. Werken bij een familiebedrijf (17) Nevenactiviteiten
14. Personeelslid dat achter de schermen werkt? (14) Computerkracht
15. Werken als inpakker doe je met opzet (3+4+4) Het erom doen
16. Het vermogen dat je voor advieswerk moet hebben (15) Energievoorraad
17. Werken als hoofd van de linnenkamer (2+6+8) De lakens uitdelen
18. Bij het intercontinentaal vervoer ga je carrière maken! (3+3+7) Het ver brengen
19. Arbeidtoko (4+3+2+6) Werk aan de winkel
20. Geen half werk (3+4+4) Een hele klus
21. Zij verricht scheppend werk (12) Graafmachine
22. Die branche houdt zich bezig met werkverschaffing (2+10) De boekhandel
23. Het gevolg van pensionering? (16) Wegwerkzaamheden
24. Voorbereidend werk voor marktkooplieden (15) Kraaminrichting

Op de verticale balk komt te staan “Zich de vinkentering werken”.

Bij de loting is de eerste prijs, een boekenbon van € 17,50, gewonnen door Joop van Wiggen uit Utrecht en de tweede prijs, een boekenbon van € 12,50, door Nan Ünsal uit Den Haag. Beide prijswinnaars gefeliciteerd!

Tot ziens bij Topicogram 23.

Jan Zweers