Myopogram 206


Beste Puzzelaars,

Hier is Myopogram 206, alweer het laatste van dit seizoen. Deze puzzel zal u meer op het verkeerde been kunnen zetten dan veel eerdere puzzels maar hij is naar mijn mening alleszins maakbaar. Ook op uw vakantieadres.
De omschrijvingen in dit cryptogram zijn (vrijwel) allemaal associatief wat inhoudt dat de totale oplossing (woord of uitdrukking) beeldend wordt omschreven en niet de (woord)delen, tenzij de omschrijving een cryptoniem is.

Oplossingen van M206 kunnen - uitsluitend digitaal (e-mail, Word, DGR-formaat, JPG-formaat, PDF-formaat etc.) worden gestuurd naar het vertrouwde e-mailadres: myopogram@jasperscryptogrammensite.nl

Er zijn twee prijzen te winnen: Een boekenbon van € 17,50 voor een door de computer aan te wijzen foutloze oplosser en een boekenbon van € 12,50 waarvoor alle andere inzenders in aanmerking komen.

Omdat vorig jaar het aantal inzendingen bij de laatste puzzel vóór de vakantie behoorlijk inzakte krijgt u deze keer zes weken plus twee dagen de tijd om in te sturen. Dus tot en met 17 juli 2022, 24.00 uur!

Het Myopogram. (On)dubbelzinnig, ambachtelijk vakwerk!

Myoop