Topicogram 14 - Geschiedenis

Beste puzzelaars,

Bij de meeste inzenders bleek geschiedenis een geliefd onderwerp te zijn en die puzzelaars hadden dan ook op een enkele uitzondering na alles correct ingevuld. Maar ook door degenen die lieten weten weinig affiniteit met het thema te hebben werden weinig fouten gemaakt. De missers zaten vrijwel allemaal in 8 en 13 waar respectievelijk “plotse inval” en “niet in de oorlog” werden ingevuld.

Oplossingen

1. Bepaald geen toekomst voor de jeugd (3+4+8) Een grijs verleden
2. Familie van de houten lamellen (6+6) IJzeren gordijn
3. Landen die de tactiek van de verschroeide aarde toepasten? (13) Asmogendheden
4. Dode hoeken vormden voor hen geen probleem (11) Kabeljauwen
5. Die Zwitserse gebruiken gelden ook voor andere landen (8+10) Geneefse Conventies
6. Absolute heerser als mikpunt van spot? (8+7) Verlicht despoot
7. "1500: slag bij Nieuwpoort" of "1600: Karel V te Gent geboren" (11+10) Historische vergissing
8. Aha-erlebnis (6+5) Duitse inval
9. Zat Prins Bernhard achter deze omwenteling? (14) Anjerrevolutie
10. Symptoom van de geldpest (10) Goudkoorts
11. Cultuurperiode waarop de winkelsluitingen zijn afgestemd (8) Kopertijd
12. Knap werk als gevolg van de beeldenstorm (9) Kunststuk
13. Volkeresntrijd (4+2+2+6) Fout in de oorlog
14. Voorstel van Oldenbarnevelt om de kwaliteit van digitale foto's te verbeteren? (7+9) Scherpe resolutie
15. Economisch verkeer tussen Polen en Rusland? (12) Slavenhandel
16. Vader zonder praatjes (6+2+6) Willem de Zwijger
17. Advies van de hematoloog (9) Bloedraad
18. In de vochtige afscheiding van die heilige kon je wel verzuipen (19) Sint-Elisabethsvloed
19. Intifada in Amsterdam? (13) Jordaanoproer
20. Agrarische huwelijkskandidaat (11) Boerenpartij
21. Charges van de ME in de Oost (11+6) Politionele acties
22. Die periode klonk heel interessant voor de historicus Geijl (8) Bronstijd
23. Mexicaans voetbalembleem (7) Azteken
24. In Nederland kon Lely een borrel op het welslagen hiervan drinken, in de VS niet (12) Drooglegging
25. Lokaal conflict dat is geëscaleerd (11) Schoolstrijd
26. De families van hem en haar stonden niet als vredelievend bekend (2+6) De Hunnen

Op de verticale balk komt ”De geschiedenis herhaalt zich” te staan.

Bij de loting is de eerste prijs, een boekenbon van € 15, gewonnen door Maarten Milder uit Hulsberg en de tweede prijs, een boekenbon van € 10, door Monica Dolkemade uit Rijswijk. Beiden gefeliciteerd!

Graag tot ziens bij Topicogram 15.

Jan Zweers