DPgram 35


Verdraaid goed geeft stof tot nadenken

Beste puzzelaars,

Onder de Print- en/of Diagramknop vindt u mijn laatste dpgram van dit puzzelseizoen.

Een dpgram is een crypto waarin vrijwel alles wat denkbaar is binnen het betamelijke, te berde kan worden gebracht, ratatouille voor andersdenkenden.

Commentaar is altijd welkom en zal, indien u dit kenbaar maakt, ook beantwoord worden.

Verzoeken om een ontvangstbevestiging worden kosteloos gehonoreerd, maar niet alvorens u zelf eerst het Postvak Uit en uw Verzonden Items hebt gecontroleerd.

De rade- en redelozen onder de oplossers zijn nog niet reddeloos als zij de hintspagina’s raadplegen of daar een hulpvraag stellen.

Na loting is één foutloze inzending goed voor een boekenbon van € 17,50 daarnaast wordt onder de overige inzenders nog een boekenbon van € 12,50 verloot.

Stuur uw oplossingen in een gangbare filevorming naar:

dpgram@jasperscryptogrammensite.nl

Na maandag 4 juli 2022 is de inzendtermijn gesloten

Gekrulde mondhoeken gewenst bij het oplossen!

Dirk Pronk