Jobbogram 3


De voorgeschiedenis van het Jobbogram is bij de meesten van u bekend maar voor degenen die deze puzzel voor het eerst onder ogen krijgen vertel ik nogmaals wat aan de publicatie van deze puzzels voorafging.

Enkele puzzelseizoenen geleden ontving JCS een grote envelop met daarin een verzameling cryptogrammen. Ze waren afkomstig van Job van Wensveen uit Tilburg. Job vertelde dat hij die cryptogrammen ooit had gemaakt voor emigranten in Nieuw-Zeeland, Australië, Canada, de Verenigde Staten en Argentinië. Job vroeg zich af of die cryptogrammen wellicht geschikt zouden zijn voor JCS. Helaas was voor de cryptogrammen een nogal afwijkende diagramvorm gekozen waardoor de puzzels niet in aanmerking kwamen voor ongewijzigde publicatie. Er zaten echter voldoende leuke vondsten in om een selectie uit de omschrijvingen en oplossingen te maken en die in de vorm van een aantal filippines op JCS te plaatsen.
Eind 2012 is Job getroffen door een hersenbloeding. Sinds die tijd is hij meervoudig gehandicapt. Job volgt JCS nog wel trouw maar het maken van nieuwe puzzels is niet langer mogelijk en hij was ook niet in staat medewerking te verlenen aan de selectie en de bewerking van de omschrijvingen en de oplossingen. Daarom heb ik die taken op me genomen.

Hierbij de derde editie van deze puzzel die in de vorm van een cryptofilippine is gegoten. U kunt uw oplossing sturen naar
jobbogram@jasperscryptogrammensite.nl

U mag maar eenmaal inzenden. Uw oplossing dient te bestaan uit alle 22 antwoorden. De te vinden uitdrukking hoeft u niet mee te sturen. U kunt inzenden tot en met 10 mei a.s.. U krijgt van mij een ontvangstbevestiging. Ik streef ernaar die binnen twee dagen te versturen.

Onder degenen die een foutloze inzending insturen wordt een boekenbon van € 15 verloot als 1e prijs. De 2e prijs, een boekenbon van € 10, wordt onder alle inzenders verloot.

Mede namens Job van Wensveen wens ik u veel succes en vooral: veel plezier!

Jan Zweers