Eclectogram 46


Beste puzzelvrienden,

Ook dit laatste Eclectogram biedt van alles wat. Flora en fauna zijn weer vertegenwoordigd en hier en daar wordt er verwezen naar andere talen dan het Nederlands. Enkele opgaven vereisen enige kennis van aardrijks- en letterkunde. De klank of de opbouw van een paar woorden verleidde me ertoe een rebusje in de omschrijving te stoppen. Al met al niet al te moeilijk, hoop ik.

Degenen die een foutloze oplossing insturen, maken kans op een boekenbon van € 17,50. Alle andere inzenders dingen mee naar een bon van € 12,50 en een boek dat past bij ten minste een van de omschrijvingen.

Omdat ik medio juli een paar dagen van huis ben, verleng ik de inzendtermijn met een week. Oplossingen zijn welkom tot en met vrijdag 29 juli op eclectogram@jasperscryptogrammensite.nl.

Rest mij jullie veel succes en een onbezorgde zomer(vakantie) te wensen,

Nannie