HomoFonoGram 4

Beste Puzzelaars,

Voor u ligt Homofonogram nr. 4.
Bij wijze van experiment heb ik dit keer ook gebruik gemaakt van (nog) niet bestaande woorden. Feedback hieromtrent wordt bijzonder op prijs gesteld.

U kunt uw oplossingen insturen tot en met maandag 24 mei naar homofonogram@jasperscryptogrammensite.nl

U ontvangt van mij altijd binnen 4 dagen een ontvangstbevestiging. Inzendingen die u na deze ontvangstbevestiging stuurt worden niet gehonoreerd.

Onder alle foutloze oplossingen wordt een boekenbon verloot van € 15,00. Onder alle inzenders wordt een boekenbon verloot van € 10,00.

Veel plezier!

Wim Brinkhorst