Rondloper 1


Mocht u niet op vakantie zijn, of wel op vakantie en toch nog graag een puzzeltje willen maken: ik probeer bij dezen een andere puzzelvorm bij u uit:

Deze puzzel kent een paar uitdagingen:

- De omschrijvingen zijn weliswaar genummerd, maar de nummering zegt niets over waar de oplossing moet worden ingevuld. Dat dient u zelf uit te zoeken.
- De omschrijvingen zijn cryptisch zoals in een normaal cryptogram.
- De laatste letter van een oplossing is steeds de eerste letter van de volgende oplossing: de begin- en eindletter van de oplossing zijn dus al gegeven, de twee groene en gele vakjes.
- Sommige oplossingen bestaan uit meerdere woorden; dat is aangegeven met woordbalkjes.
- De puzzel begint in het midden bij de groene C (maar dus niet noodzakelijkerwijs met opgave 1) en eindigt linksonder bij de groene M.
- Vanaf de groene C worden de oplossingen met de klok mee ingevuld.
- Bij correcte invulling zijn ook bonusletters te verdienen: de zwarte cijfers 1 tot en met 7, steeds linksonder in de cel.

Verspreid over de puzzel staan rechtsonder in rood de cijfers 10 tot en met 27. Als u de letters van de rode cijfers invult in het citaatblok onder de puzzel, dan leest u bij correcte invulling een citaat van William Shakespeare (in het Engels). Dit citaat a.u.b. meesturen met de oplossing.

U kunt uw oplossing tot en met donderdag 1 september insturen aan: rondloper@jasperscryptogrammensite.nl. (swierogram@jasperscryptogrammensite.nl mag ook).

Onder de foutloze inzendingen wordt wederom een boekenbon verloot van 17,50 euro, en onder alle inzendingen een boekenbon van 12,50 euro.

Voor deze puzzel is alleen een printversie beschikbaar.

John Swieringa