Duits Duogram 27

Beste vrienden van het Duits Duogram.

Duits Duogram 27 dient ook dit keer weer gevuld te worden met woorden die in het Duits en het Nederlands voorkomen, maar iets anders betekenen in elk van beide talen. Nog steeds vind ik iedere week weer een paar nieuwe woorden. Op de lijst staan inmiddels meer dan 1600 woorden, waarvan ongeveer 700 nog niet gebruikt. Ook het componeren van nieuwe opgaven verloopt voorspoedig. Ik kan, met jullie welnemen, nog even door met het Duits Duogram.

Zoals gebruikelijk de twee sites die ik gebruikt heb om de puzzel samen te stellen en die dus mogelijk hulp bieden bij het zoeken naar de juiste oplossingen, zeker wanneer het om iets minder gangbare woorden gaat. Op duden.de en Liste der Listen von Abk├╝rzungen, zijn (dacht ik) alle woorden en afkortingen terug te vinden.

Ik wens eenieder veel plezier en succes met het oplossen van deze opgave. Inzendingen die mij tot en met maandag 21 juni bereiken op duitsduogram@jasperscryptogrammensite.com dingen mee naar het gebruikelijke tweetal boekenbonnen van 15 en 10 Euro. In principe stuur ik binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging.

Hartelijke groet, houd moed!

Harrie van der Avoort