FonoDuogram 4


Beste Puzzelaars,

Hier vindt u Fonoduogram nummer 4.
Ik beschrijf steeds één Nederlands en één Engelstalig begrip. Deze begrippen zijn elkaars homofonen, d.w.z. dat deze woorden / begrippen dezelfde klank hebben.

Een voorbeeld: mannetjesbloem ( 4 / 4);
Oplossing: MEEL (NL) = bloem, MALE (EN) = mannelijk.

U kunt uw oplossingen insturen tot en met zondag 20 juni naar fonoduogram@jasperscryptogrammensite.nl.

U ontvangt vanaf 4 juni - tot die tijd ben ik er even tussen uit - binnen drie dagen een ontvangstbevestiging. Veranderingen die vóór de ontvangstbevestiging binnen zijn worden gehonoreerd, daarna mag u alleen nog voor de vorm correcties sturen.

Veel puzzelplezier!

Wim Brinkhorst