Zoeksnor Gevaar


De ZoekSnor is een ‘Raadplaat’, naar een oorspronkelijk idee van Henk Ronk, die Snorretje als schermnaam koos. Na zijn overlijden in 2017 is zijn werk voortgezet door enkele puzzelaars, van wie nu nog Zoeker en Marietje.

Dit is de eerste ZoekSnor Nieuwe stijl, met 16 elementen.
Gezocht: 16 maal gevaar.

Je mag meer dan één keer een oplossing inzenden, of na inzenden een correctiemail sturen. Alleen de laatst ontvangen oplossing telt mee.

Onder degenen die een foutloze inzending insturen wordt een boekenbon van € 17,50 verloot als 1e prijs. De 2e prijs, een boekenbon van € 12,50, wordt onder alle inzenders verloot.

Oplossingen kunnen t/m dinsdag 4 oktober worden ingezonden naar zoeker@jasperscryptogrammensite.nl