HomoFonoGram 5


Beste Puzzelaars,

Voor u ligt Homofonogram nr. 5.
Hierin worden steeds gelijkklinkende woorden paarsgewijs omschreven.

U kunt uw oplossingen - alle 20 woordparen - insturen tot en met zondag 8 augustus naar homofonogram@jasperscryptogrammensite.nl

U ontvangt van mij altijd binnen 4 dagen een ontvangstbevestiging. Inzendingen die u na deze ontvangstbevestiging stuurt worden niet gehonoreerd.

Onder alle foutloze oplossingen wordt een boekenbon verloot van € 15,00. Onder alle inzenders wordt een boekenbon verloot van € 10,00.

Veel plezier!

Wim Brinkhorst