Jurigram 34


Beste puzzelaars,

Zoals aangekondigd bevatte deze puzzel veel opgaven met verwantschappen. De puzzelaars die dat wat te veel van het goede vonden kan ik geruststellen. Het was een eenmalige actie.

H38 bleek een groot struikelblok. Iets meer dan de helft van de inzenders vulde daar “rondwegen” in. Helaas is dat niet goed. De oplossing is “ringwegen”. Een ringweg heet zo omdat hij als een ring een bepaald gebied omsluit. Op zo’n weg kun op je vertrekpunt terugkomen. Op een rondweg kan dat niet want die is ondanks de naam niet ringvormig maar voert langs een stad of dorp om het verkeer uit de bebouwde kom te houden.

Oplossingen

Horizontaal

1. Dit tref je niet aan op je lopende rekening (7) Stageld
6. "Nou vráág ik je" (7) Aanzoek
12. Orthodox onderdeel van je bureaublad (5) Icoon
13. Verwant aan correc (3) Goe
14. Die lijn stelt niks voor (9) Nulstreep
15. Zegt het vogelgriepvirus tegen de gastheer (3+2+3+2) Kip ik heb je
16. Familie van de nagelborstels (9) Zakkammen
17. Beurs omhoog? Dan moet je wegwezen! (3+2) Rot op
19. Leidt tot slaapverwekkende uitzendingen (5) Ether
20. Niet meer te zien, zo'n verouderde sculptuur (3+5) Uit beeld
22. Verwant aan zoutarm (12) Knoflookteen
23. Het laatste fluitsignaal? (7) Spelend
24. Vinden plaats in de officierensociëteit (19) Vervolgbijeenkomsten
28. Salarisbrieven (8) Loonpost
30. Ondernemingsvorm voor Einzelgängers? (11) Eenmanszaak
32. Niet goed beginnen? (4+4+4+7) Geen half werk leveren
36. Raadsheer die bewijsmateriaal bezorgt (14) Kwitantieloper
37. Hij is ooit onthoofd (6) Ex-chef
38. Je kunt er op je beginpunt terugkomen (9) Ringwegen
39. Daarin ben je apart (9) Isolement
41. Langs circuits hadden ze er vroeger de balen van (4) Stro
42. Daar is het vaak mis (4) Kerk

Verticaal

2. Hofdienst (9) Tuinieren
3. Was (9) Groeistof
4. Oproep om een strafproces definitief te voorkomen (5) Lynch
5. Familie van Rubberen Robbie, maar minder slap (3+6+4) Een ijzeren hein
7. Het aantrekkelijke van een pretpark (9) Attractie
8. Bij(e)en (5) Zwerm
9. Trillers (11) Espenbladen
10. Dat krijg je in een doolhof (12+7) Gerechtelijke dwaling
11. Horlogerie (8) Klokhuis
13. Geldt dit voor elke gek? (9) Gebrekkig
18. Werken voor een bekende zanger levert je niks op (3+4) Pro bono
21. Geladen toneelstuk (7) Elektra
24. Avant-gardistisch bezig geweest (11) Voorgewerkt
25. Minder gevaarlijke verwant van de tijgerhaai (10) Rundertong
26. Dat vuurwerk blijft een succes (7) Knaller
27. Verwant aan de zeiloren (10) Mastvoeten
29. Familie van de evenknie (9) Telvinger
31. Omstreden verwant van peperduur (9) Kaneeltijd
33. Familie van de borsthoning (7)Handwas
34. Dit biedt een eiser weer werk (7) Repliek
35. Veroorzaakt een terugslag (6) Racket
40. Oude grond (3) Oer

De loting wees Betty Dijkstra uit Gouda (1e prijs) en Joop Hoitink uit Godlinze (2e prijs) aan als winnaars. Van harte gefeliciteerd!

Graag tot ziens bij Jurigram 35.

Jan Zweers