FonoDuogram 6


Beste Puzzelaars,

Als afsluiter va het jaar 2022 is hier Fonoduogram nummer 6.
Ik beschrijf steeds één Nederlands en één Engelstalig begrip.
Deze begrippen zijn elkaars homofonen, d.w.z. dat deze woorden / begrippen dezelfde klank hebben.

Een voorbeeld: mannetjesbloem ( 4 / 4);
Oplossing: MEEL (NL) = bloem, MALE (EN) = mannelijk.

U kunt uw oplossingen insturen tot en met zondag 22 januari 2023 naar fonoduogram@jasperscryptogrammensite.nl.

U mag uw inzendingen nog verbeteren tot ik u een ontvangstbevestiging heb gestuurd. Verbeteringen die u daarna stuurt, worden niet meegenomen.

Veel puzzelplezier, een fijne jaarwisseling en een goed en gezond 2023 voor u en uw dierbaren gewenst!

Wim Brinkhorst