Albionogram 17


De JCS-boekenbonnen zijn gewonnen door:
Piet Bostelaar uit Voorburg (17,50 Euro)
Lies Kruijshaar uit Borne (12,50 Euro)
Van harte gefeliciteerd.

scorelijst

Tussen [ ] is fout.

BURN THE CANDLE AT BOTH ENDS

De hint was:
“In de gele kolom verschijnt een Engels spreekwoord.
Een hint voor het oplossen is: ERCUEE.”
Die hint was dus een hulp voor het oplossen van de verticale kolom.
Er werd veel meer achter gezocht dan ik had verwacht.
Uitleg: In de puzzel staan de cijfers voor letters.
4=E, 3=R, C=6 en U=2.
E R C U E E is dus 4 3 6 2 4 4
De 6 cijfers staan voor de 6 woorden en hun lengtes.
(2 bonuspunten voor Marietje)

De alternatieve oplossing van Lianne Zopfi was:
In het spreekwoord zit 1x de R, 1x de C, 1x de U en 3 keer de E.
Dat klopt geheel toevallig precies.
(1 bonuspunt voor Lianne)

Nadere uitleg wordt gegeven als inzenders daarom vragen.

1. Time before delivery in the evening of May 1 (6+3)
LABOUR DAY
2. This garment can be jolly for a horse (6)
JUMPER
3. Stranded with alcohol (2+3+5)
ON THE ROCKS
[on the ridge 1x]
4. Cooperation of two very rich men makes it bigger (9)
ELONGATES
Vorm van het werkwoord to elongate= to make or become longer.
[elongate 1x]
5. This singer entered the charts very recently (6)
JUSTIN
[jetton 1x]
6. Ship that is more buoyant (7)
LIGHTER
7. Pigeon who was a poet (5)
HOMER
De Griekse dichter Homerus.
Homer= homing pigeon= postduif.
[loser 1x] [dover 1x]
8. The intuition of a famous bell-ringer (5)
HUNCH
Hunch= bochel.
9. + 10. Friendly invitation for a short trip to the Riviera (4+1)
HAVE A
10. See 9 (4+3)
NICE DAY
11. This comedian was robust (5)
HARDY
[bandy 1x]
12. Simple internet for the upper ten (5)
ELITE
13. Vehicle that didn't look happy (5)
MOPED
Moped= bromfiets.
To mope= to be gloomy or apathetic.
[bored 2x]
14. Spice that goes with 11 (6)
LAUREL
15. Words spoken by a wig-wearer (8)
SENTENCE
16. Edible insect (4)
GRUB
1. The thick wormlike larva of certain beetles and other insects.
2. (Slang) Food.
Grub is geen haute cuisine, je ziet het vaak als pub grub (snelle hap bij een pint)
Zie ook Grubhub:
https://en.wikipedia.org/wiki/Grubhub
[crab 31x] [ceab 1x]
17. Meat from the lower parts of a gentleman's body (8)
SIRLOINS
[surloins 1x] [sirloine 2x]
18. Young animals that make a mess (6)
LITTER
19. Dick who was Prime Minister (7)
JOHNSON
Dick en johnson zijn slang voor penis.
Dick (lul) wordt ook gebruikt als scheldwoord.
[john doe 1x]
20. (Complaint about) 17 (4)
BEEF
21. A good person from Germany (6)
MENSCH
A person of integrity and honour.
Dit is vanuit het Duits via het Jiddisch terechtgekomen in het Engels.
Het soms in het Nederlands gebruikte woord gutmensch is juist niet positief bedoeld.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gutmensch
22. When the tornado hits the earth, it comes down (8)
LANDFALL
The reaching of land by an oceanic storm or a part, especially the eye, of a storm.
23. Dishonest sculptor (9)
CHISELLER