Myopogram 211


Beste Puzzelaars,

En het gaat maar door! Hier is het eerste Myopogram van alweer een nieuw kalenderjaar. Het 22ste inmiddels.
In de puzzel komt een oplossing voor die in Van Dale 13 wél maar in Van Dale 14 (en mogelijk) 15 niet als meervoud voorkomt. Voor deze gelegenheid verklaar ik, enigszins tegen beter weten in, de Van Dale 13 voor drie weken heilig!
De omschrijvingen in dit cryptogram zijn (vrijwel) allemaal associatief wat inhoudt dat de totale oplossing (woord of uitdrukking) beeldend wordt omschreven en niet de (woord)delen, tenzij de omschrijving een cryptoniem is.

Oplossingen van M211 kunnen - uitsluitend digitaal (e-mail, Word, DGR-formaat, JPG-formaat, PDF-formaat etc.) worden gestuurd naar het vertrouwde e-mailadres: myopogram@jasperscryptogrammensite.nl

Er zijn twee, voor inflatie ongevoelige, prijzen te winnen: Een boekenbon van € 17,50 voor een door de computer aan te wijzen foutloze oplosser en een boekenbon van € 12,50 waarvoor alle andere inzenders in aanmerking komen.

Insturen kan drie weken plus twee dagen lang tot en met 29 januari 2023.

Het Myopogram. (On)dubbelzinnig, ambachtelijk vakwerk en….. altijd leuk!

Myoop