Myopogram 211


Bij deze puzzel waren er meer inzendingen dan de vorige keer en werden er nauwelijks fouten gemaakt en zo hoort het ook. Slechts bij V7 zag ik enige ongerechtigheden. De omschrijving luidde “Zeikerige reclamejongens die nodeloos bezig zijn”. Twee wegen leiden naar de juiste oplossing: ‘reclame’ betekent cryptisch vaak ‘beklag, klacht’ en het spreekwoord zegt “klagers hebben geen nood (nodeloos!), pochers hebben geen brood”. Het goede antwoord is dus ‘klagers’ en niet ‘kramers’ (1x), ‘krakers’ (2x) of ‘kwakers’ (4x).
Het ‘ongebruikelijke’ meervoud van V4, t.w. ‘empathieën’ had overigens niemand fout.

De door mij gezochte oplossingen van deze puzzel zijn:
Horizontaal: 6. Bankgeheim (sofa=bank) 8. Oranjebes (bes=vrucht en oude vrouw) 12. Totaalopname (foto- en geldopname) 13. Plasser 14. In iemands huid steken 15. Reisziekte 17. Tekenen (ondertekenen en tekenen van….) 19. Eis 20. Kraamheren 22. Hoepels (onrecht=krom) 24. De koninklijke weg gaan 28. Zeem 29. Ellis Island (Men vertrok vroeger vanuit het gebouw van de Holland Amerika Lijn (HAL (in kapitalen)) waarin nu Hotel New York is gevestigd per boot naar Ellis Island (USA) 30. Dwarsbomen 31. Aseinde 32. Ranchero 33. Supermarkt 35. Roe 36. Data 37. Nagelvrij. (spijker=nagel)

Verticaal: 1. Saloondeur 2. Heel wat in huis hebben 3. Zeepad 4. Empathieën 5. Campus (studententerrein) 7. Klagers 8. Over iets heen stappen 9. Jaareinde 10. Bospeen 11. Sire 16. Karaktermoord (natuur=karakter) 18. Kiezersbedrog 20. Kid (UK=United Kingdom) 21. Atoomkracht (kracht=medewerker) 23. Standwerker 25. Erezwaard 26. IJslandse 27. Graan (een graantje meepikken) 34. Aal (glad=gehaaid).

Bij de computergestuurde loting kwamen de volgende winnaars uit de bus: Laurens Terhorst uit Arnhem die de boekenbon van € 17,50 krijgt en Bert Kreiter uit Capelle aan den IJssel die met de tweede prijs, een boekenbon van € 12,50, blij gemaakt wordt. Allebei van harte gefeliciteerd!

Hartelijk dank aan alle inzenders!! 😊
M212 komt eind deze week!!

M Y \O/ \O/ P