Zoeksnor 20e Eeuw TV & Radio


De ZoekSnor is een ‘Raadplaat’, naar een oorspronkelijk idee van Henk Ronk, die Snorretje als schermnaam koos.
Na zijn overlijden in 2017 is zijn werk voortgezet door enkele puzzelaars, van wie nu nog Zoeker en Marietje.

Gezocht: 16 TV- en Radioprogramma’s uit de 20e eeuw

Niet relevante lidwoorden, en het achtervoegsel ‘show’ worden niet uitgebeeld.
Zou bij voorbeeld De grote Meneer Cactus show een opgave zijn, dan zou alleen grote meneer cactus worden afgebeeld.

Om gericht te kunnen vragen om hints kan in de zoekbalk als zoekterm de plaats in de puzzel waar je hulp zoekt worden ingevoerd. Uitsluitend de termen: LB, MB, RB, LM, MM, RM, LO, MO, RO, en achtergrond mogen hiervoor worden gebruikt.
(Waarbij L en R staan voor links en rechts, B en O voor boven en onder, en M voor midden)
Dit zorgt voor eenduidigheid in de filterlijst.

Je mag meer dan één keer een oplossing inzenden, of na inzenden een correctiemail sturen. Alleen de laatst ontvangen oplossing telt mee.

Onder degenen die een foutloze inzending insturen wordt een boekenbon van € 17,50 verloot als 1e prijs. De 2e prijs, een boekenbon van € 12,50, wordt onder alle inzenders verloot.
Oplossingen kunnen t/m dinsdag 28 februari worden ingezonden naar marietje@jasperscryptogrammensite.nl

Veel succes en vooral: veel plezier!
Marietje