Topicogram 18 DENKEN

Beste puzzelaars,

Het onderwerp was u kennelijk niet vreemd want er werden veel goed doordachte oplossingen ingestuurd.

Oplossingen

1. Menen dat je zelf wel spoort (3+5+4+2+3+6) Een ander voor de gek houden
2. Die harteloze denker is aangetrouwd (2+5+4) De koude kant
3. Idee van een suikeroom (2+5+5) De zoete inval
4. Is die leer ontwikkeld door spotgeesten? (21) Verlichtingsfilosofie
5. Maakt (geen) onderdeel uit van de hindoeïstische filosofie (8) Rundleer
6. Geinig, zo'n kleine filosoof die niet van ophouden weet (13) Doordenkertje
7. Tegenhanger van "Kritiek van de zuivere rede"? (2+3+3+7) De lof der zotheid
8. Doel van de psychiater? (6+8) Gezond verstand
9. Het verstandige inzicht is ingebakken (16) Tegeltjeswijsheid
10. Gedenkzuil (13) Geheugensteun
11. Het ontbreken van ankerplaatsen is onzinnig (12) Redeloosheid
12. Gedachtegoed (4+3+8) Stof tot nadenken
13. Altruïstisch, maar geen denker (9) Weldoener
14. Hoofdverbintenis (16) Verstandshuwelijk
15. Als je ooit je verstand gebruikte kom je wel tot overeenstemming (11) Eensdenkend
16. Die filosoof wordt regelmatig de grond in gestampt (6) Haring
17. Hierop hoopt een filosoof in het casino (4+5+3+7) Meer geluk dan wijsheid
18. Die Joling is blijkbaar toch niet zo'n dwaas als hij lijkt (7) Wijsgeer
19. Dat onderdeel van de hoofdwas brengt je op andere gedachten (14) Hersenspoeling

Op de verticale balk komt ”Dat geeft wel te denken” te staan.

Bij de loting is de eerste prijs, een boekenbon van € 17,50, gewonnen door Ad van Oorschot uit Sluis en de tweede prijs, een boekenbon van € 12,50, door Sjoerd Leenstra uit Bolsward, ook met een foutloze inzending. Beide prijswinnaars gefeliciteerd!

Tot ziens bij Topicogram 19!

Jan Zweers