Gronings Duogram 11


Beste oplossers en inzenders.

Ook voor wie niet bekend is met de Groningse streektaal is deze puzzel goed op te lossen.
Alle woorden staan met de Nederlandse betekenis in Van Dale.
De oplossingen zijn ook Groningse woorden, maar hebben dan wel een andere betekenis.
Als een woord in het Gronings en/of het Nederlands meerdere betekenissen heeft, dan heb ik gekozen voor het verschil en niet de overeenkomst.
De omschrijvingen slaan dus op de Nederlandse en de Groningse betekenis.

In de gekleurde kolom verschijnt de naam van een bekende Nederlander die in Groningen is geboren.

Voor het Gronings kun je onderstaande sites gebruiken:
woordwaark
Onderstaande site werkt helaas niet altijd even goed.
groningsonline woordenboek

Groningse woorden hebben soms een accent grave of een trema.
Bij WoordWaark moet je die tekens ook echt intypen, anders worden ze niet gevonden, bij Groningsonline hoeft dat niet.

De Groningse streektaal kent een aantal varianten:
Noord-Groningen, West-Groningen, Oldambt, Veenkoloniƫn, Westerwolde en Stad.
In mijn puzzels gebruik ik ze allemaal.

Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Niet alle daarvoor in aanmerking komende vakjes hebben een cijfer.

Er worden 2 boekenbonnen verloot.
17,50 Euro onder de goede inzenders en 12,50 Euro onder alle inzenders.
De hele oplossing moet worden ingestuurd, dus niet alleen de gekleurde kolom.
Er mag maar 1 keer worden ingestuurd.

Inzenders komen in een scorelijst, wie niet met naam wil worden genoemd, kan dat aangeven bij de inzending.

Veel plezier bij het oplossen.

Inzenden tot en met maandag 27 februari 2023.
groningsduogram@jasperscryptogrammensite.nl

Henk Bakker, Loosdrecht.