Duits Duogram 36


Het optreden van Minister Liesje Schreinemacher (wie kent haar niet!) in Duits Duogram 36 werd door menigeen als een mooie vondst benoemd. Ik moet wel erkennen dat het woord Schreinemacher niet (meer?) bestaat in het Duits, en enkel als achternaam in het Duits-Limburgse grensgebied blijkt te bestaan. Schreiner is het Duitse woord voor meubelmaker.
Het meervoud van Öre is niet Ören, maar ook : Öre. Excuus. Niet dat iemand daardoor in de fout is gegaan, maar de preciezen onder ons hadden gelijk. Er werden trouwens maar weinig fouten gemaakt. Er zat niet echt een struikelblok in de opgave.

De juiste oplossing is als volgt:
Horizontaal: 2. recht; 10. Bavaria; 11. Schreinemacher; 12. ABO; 13. Tal; 14. Einaudi; 15. Alleen; 16. Wetter; 18. Terpen; 21. Angel; 23. rein; 24. K.K.; 25. Klapper; 27. Priemen; 30. bete; 31. Oren; 32. ragen.

Verticaal: 1. Leerkosten; 3. Heister; 4. Var; 5. Kalkar; 6. Dirndl;7. schalen; 8. Verlag; 9. Kabelwerk; 10. bedenken; 17. Klopper; 19. Re; 20. Pisser; 21. APK; 22. Grazer; 24. Kring; 26. Er; 28. Mond; 29. neu.

De Random Number Generator wees twee winnaars aan: Els Dorenbos uit Amsterdam (boekenbon 17,50 Euro) en Koos Bruining uit Groningen (boekenbon 12,50 Euro). Beiden van harte gelukgewenst.

Het volgende Duits Duogram staat voor 17 april op het rooster. Hopelijk ook dan weer veel enthousiaste reacties. Dat voelt goed!

Hartelijke groet,

Harrie van der Avoort