AngloFonogram 3


Beste Puzzelaars,

Voor u ligt het derde Anglofonogram, waarin steeds gelijkklinkende Engelse woorden paarsgewijs worden omschreven. Om het u, maar vooral mezelf, niet te moeilijk te maken, zijn de omschrijvingen in het Nederlands.

U kunt uw oplossingen insturen tot en met zondag 23 april naar anglofonogram@jasperscryptogrammensite.nl

U ontvangt van mij altijd een ontvangstbevestiging.

Inzendingen die u na de ontvangstbevestiging stuurt worden niet gehonoreerd.

Onder alle foutloze oplossingen wordt een boekenbon verloot van € 17,50. Onder alle inzenders wordt een boekenbon verloot van € 12.50.

Veel plezier!

Wim Brinkhorst