Swierogram 13 TOON


Op 22 april 2000 overleed Toon Hermans, voor mij de allergrootste cabaretier die Nederland ooit heeft voortgebracht. Dit swierogram is een eerbetoon aan deze geitenbreier der geitenbreiers. Als u niets heeft met het werk van Toon Hermans kunt u deze puzzel gevoeglijk overslaan. Voor kenners van zijn werk is dit puzzeltje waarschijnlijk een eitje ( of “un oeuff” zoals Toon liever zou zeggen). Zij zullen waarschijnlijk geen hulpcijfers nodig hebben (maar die staan natuurlijk wel in de puzzel, zoals gewoonlijk: gelijke cijfers zijn gelijke letters, al komen die ook elders voor zonder cijfer).
Alles in dit swierogram is Toon, dus ook de gele balk.

Onder de foutloze inzenders wordt de gebruikelijke boekenbon van € 17,50 verloot. Onder alle inzenders de bon van € 12,50. Uw oplossing kunt u sturen naar swierogram@jasperscryptogrammensite.nl tot en met zondag 14 mei.

Mocht enige oplossing voor u reden zijn om nog eens een fragmentje terug te luisteren, al was het maar in uw hoofd, dan acht ik mijn missie alweer geslaagd.

John Swieringa