Gronings Duogram 4


Beste oplossers en inzenders.

De oplossingen zijn woorden die voorkomen in het Gronings en in het Nederlands, maar ze kunnen wel een andere betekenis hebben.
De omschrijving slaat dus op een betekenis in het Gronings en een betekenis in het Nederlands.
Als een woord in het Gronings en/of het Nederlands meerdere betekenissen heeft, dan heb ik gekozen voor het verschil en niet de overeenkomst.

In de eerste versie van deze puzzel had ik de volgende omschrijving gebruikt.
Verzoende de partijen op het aardappelveld (6)
Maar omdat de oplossing (Remkes/remkes) niet als zodanig in de woordenboeken staat, heb ik het toch maar niet gebruikt.
Een rem is een ophoging op het land waarin aardappels worden gepoot.
Het verkleinwoord in het meervoud van rem is remkes.
De naam Remkes is een patroniem: nageslacht van iemand met de voornaam Rem of Remme.

In de gekleurde kolom verschijnt de naam van een Groninger die thuis hoort in het rijtje: Boeles, Molema, Ganderheyden en Ter Laan.
Bij het samenstellen van deze puzzel heb ik gebruik gemaakt van de woordenlijsten op de sites:
woordwaark
groningsonline woordenboek

NB: Groningse woorden hebben soms een accent grave.
Bij WoordWaark moet je het accent ook echt intypen, anders worden dergelijke woorden niet gevonden, bij Groningsonline hoeft dat niet.

NB: De Groningse streektaal kent een aantal varianten:
Noord-Groningen, West-Groningen, Oldambt, Veenkoloniƫn, Westerwolde en Stad.
In mijn puzzels gebruik ik ze allemaal.

Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
NB: Niet alle daarvoor in aanmerking komende vakjes hebben een cijfer.

Er worden 2 boekenbonnen verloot.
17,50 Euro onder de goede inzenders en 12,50 Euro onder alle inzenders.
De hele oplossing moet worden ingestuurd, dus niet alleen de gekleurde kolom.
Er mag maar 1 keer worden ingestuurd.

Inzenders komen in een scorelijst, wie niet met naam wil worden genoemd, kan dat aangeven bij de inzending.

Veel plezier bij het oplossen.

Inzenden tot en met maandag 25 oktober 2021.
groningsduogram@jasperscryptogrammensite.nl

Henk Bakker, Loosdrecht.