Enigmagram 240


De boekenbon van 17,50 Euro is gewonnen door:
Hans Bliek uit Eindhoven.
Van harte gefeliciteerd.

scorelijst

Het geld voor de boekenbonnen wordt bijeengebracht door bezoekers van deze site.

Tussen [ ] is fout.

Bij de oplossingen reageer ik op vragen of opmerkingen van de inzenders.
Bij twijfel Van Dale of https://www.ensie.nl/ raadplegen.

Er waren opvallend veel inzendingen met helicopterblik, het moet met een k.
Dat heb ik niet fout gerekend.
Dit woord geeft de onlogica van de Nederlandse spelling goed weer.
Helicoptère bestaat wel in het Nederlands, dit woord komt van het Franse hélicoptère.
We hebben dat woord dus een beetje Nederlands gemaakt door 1 accent te verwijderen.
De betekenis van helikopterblik is trouwens helicopterview volgens Van Dale.
Om een uit het Frans gekomen woord in het Nederlands te verklaren gebruikt Van Dale een Engels woord. In het Engels is het trouwens helicopter view, dus 2 woorden.
Ook strandvacantie heb ik niet fout gerekend.

HAROLD GEORGE BELLANFANTI
(Harry Belafonte)

1. Mozes (9)
WETHOUDER
[veeherder 1x] [veehouder 2x]
Mozes is dan wel veeherder of veehouder geweest, maar dat is niet cryptisch.
2. De tunnel is afgesloten, maar je mag er wel in (7)
TOEGANG
3. Kleding die lekker zit volgens een fakir (11)
SPIJKERBROEK
4. Is de minder nette kant van een keu (14)
AANSTOOTGEVEND
5. Staatssecretaris die je niet naar de gevangenis mag sturen (8)
VIJLBRIEF
[vrijbrief 1x] [vijlbroek 1x] [bijlbrief 5x]
6. Band waar steeds meer geld voor nodig is (2+3)
DE DIJK
We moeten in de toekomst veel geld uitgeven voor dijkverhogingen.
7. Is een gepensioneerde chef die een eitje nog verprutst (10)
UITGEKOOKT
Uitgeklopt werd ook gesuggereerd door een inzender, maar bij een chef denk ik toch in de eerste plaats aan koken en niet aan kloppen.
[uitgebroed 1x]
8. Vierdaagse (9)
SAMENLOOP
[hazenloop 1x]
9. Vliegende auto (14)
HELIKOPTERBLIK
[helicopterblik 23x]
10. Zuivelproduct waar je oprispingen van krijgt (10)
BOERENKAAS
[boerenland 1x]
11. Communicatie tussen een Britse prinses en een Amerikaanse soldaat (8)
DIGITAAL
[dijgitaal 1x]
12. Maaltijdbezorger (11)
VOEDSELBANK
Volgens Van Dale betekent bezorgen ook: zorgen dat iem. iets krijgt, verschaffen.
[mondjesmaat 19x]
13. Krantartikel (12)
TROUWBERICHT
Krantartikel omdat het om 1 krant gaat, namelijk Trouw.
14. Plattelandswoningen die we nodig hebben (6)
HOEVEN
[hoeves 1x] [hoeve 1x] [boeten 4x] [boeren 1x]
15. Reflectie (9)
WEERLICHT
16. Vreemde plaats voor zaalvoetbal (8)
BALLROOM
In de omschrijving staat bal, in de oplossing ball, niets aan de hand dus.
17. Een hagedis die naar Lau is genoemd gaat over de centen (10)
THESAURIER
18. Duidelijk Nederlands voor benchmark (8)
KENNELIJK
Kennel-ijk.
Van Dale:
Kennelijk= duidelijk
Bench= metalen kooi om een hond binnenshuis in op te sluiten.
IJk= merk dat in meet- en weegwerktuigen geslagen of gebrand wordt.
[kennelijjk 1x] [geenstijl 9x] [leefstijl 1x]
19. Een boot die niet zinkt, daar zijn dieren niet blij mee (9)
DRIJFJACHT
20. Doen hoofdluizen als ze een ommetje willen maken (13)
SLAAPWANDELEN
21. Vrijetijdsbesteding die langer gaat duren dan gepland (14)
STRANDVAKANTIE
[strandvacantie 1x]
22. Ruziënde acteurs (11)
STRIJDTONEEL
23. De vader van Gerlof en Wobbel was groot, maar erg dun (6)
PAPIER
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pier_Gerlofs_Donia
[rapier 1x] [magier 5x]