Enigmagram 241


Beste oplossers en inzenders.

Enigmagram 240 kan nog worden ingezonden tot en met zondag 21 mei.
Albionogram 19 kan nog worden ingezonden tot en met 5 juni.

In de gele verticale kolom verschijnt een persoon uit het nieuws.

Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Niet alle daarvoor in aanmerking komende vakjes hebben een cijfer.

Bij de in te vullen letters zijn accenten en hoofdletters niet belangrijk; dus bijvoorbeeld ä, á en à, zijn gewoon a of A, en de ç is gewoon een c of C.
In cryptogrammen worden woorden met koppeltekens en/of apostrofs beschouwd als 1 woord.
Bijvoorbeeld: trait-d'union (11)

De hele oplossing moet worden ingestuurd, dus niet alleen de gekleurde kolom.
Deze oplossing hoeft niet apart te worden vermeld, die volgt automatisch als de oplossing goed is.

Per puzzel wordt een JCS-boekenbon van 17,50 Euro verloot onder alle foutloze inzenders.
Alle inzenders komen in een scorelijst.
Wie niet met naam genoemd wil worden, kan dat aangeven bij de inzending.
Een foutloze puzzel levert 10 punten op. Voor iedere fout gaat er 1 punt af.
De punten tellen als virtuele loten.
Na het laatste Enigmagram van het seizoen worden er 3 boekenbonnen (35, 40 en 50 Euro) toegekend op basis van deze loten.
Het geld voor de boekenbonnen is bijeengebracht door bezoekers van JCS, waarvoor natuurlijk weer hartelijk dank.

Er mag maar 1 keer worden ingestuurd.
Als er meerdere oplossingen worden gegeven, neem ik altijd de eerstgenoemde.

Ik verstuur binnen 48 uur een ontvangstbevestiging, als je die niet krijgt, stuur dan nog een keer in.

Inzenden tot en met zondag 11 juni 2023.
enigmagram@jasperscryptogrammensite.nl

Veel plezier bij het oplossen.

HenkB, Loosdrecht.