Zie bijschrift

Trouw 20-05-2023


Oplossingen moeten - o.v.v. 'Cryptogram' - voor woensdag na verschijnen binnen zijn bij:

redactie Trouw
postbus 859
1000 AW Amsterdam

Het Cryptogram is ook online op te lossen en te verzenden: https://www.trouw.nl/cryptogram