Rondloper 3


Deze puzzel kent een paar uitdagingen
De omschrijvingen zijn weliswaar genummerd, maar de nummering zegt niets over waar de oplossing moet worden ingevuld: dat dient u zelf uit te zoeken.
• De omschrijvingen zijn cryptisch zoals in een normaal cryptogram.
• De laatste letter van een oplossing is steeds de eerste letter van de volgende oplossing: de begin- en eindletter van een oplossing zijn dus al gegeven (in de gele (cq groene) vakjes).
• Sommige oplossingen bestaan uit meerdere woorden; dat is aangegeven met woordbalkjes.
• De puzzel begint in het midden bij de groene L (maar dus niet noodzakelijkerwijs met opgave 1) en eindigt rechtsonder bij de groene K.
• Vanaf de groene L worden de oplossingen spiraalsgewijs met de klok mee ingevuld.
• Bij correcte invulling zijn ook bonusletters te verdienen: de zwarte cijfers 1 tot en met 7.
• De letters van de rode cijfers kunnen worden overgebracht naar het citaatblok onder de puzzel. Dit citaat aub met de oplossing meesturen.

U kunt uw oplossing tot en met maandag 12 juni insturen aan: rondloper@jasperscryptogrammensite.nl.

Onder de foutloze inzendingen wordt wederom een boekenbon verloot van 17,50 euro, en onder alle inzendingen een boekenbon van 12,50 euro.

Voor deze puzzel is alleen een printversie beschikbaar.

John Swieringa