Myopogram 216


Beste Puzzelaars,

Hier is Myopogram 216, de laatste van het seizoen ‘22/’23 en wellicht niet de gemakkelijkste. Tip van de maand: niet alle woorden staan noodzakelijkerwijs in Van Dale!
De omschrijvingen in dit cryptogram zijn (vrijwel) allemaal associatief wat inhoudt dat de totale oplossing (woord of uitdrukking) beeldend wordt omschreven en niet de (woord)delen, tenzij de omschrijving een cryptoniem is.

Oplossingen van M216 kunnen - uitsluitend digitaal (e-mail, Word, DGR-formaat, JPG-formaat, PDF-formaat etc.) worden gestuurd naar het vertrouwde e-mailadres: myopogram@jasperscryptogrammensite.nl

In verband met de vakantietijd kunt u zes weken lang insturen!

Er zijn twee prijzen te winnen: Een boekenbon van € 17,50 voor een door de computer aan te wijzen foutloze oplosser en een boekenbon van € 12,50 waarvoor alle andere inzenders in aanmerking komen.

Insturen kan zes (!) weken plus twee dagen lang tot en met 16 juli 2023.

Het Myopogram. (On)dubbelzinnig, ambachtelijk vakwerk en….. altijd leuk!

Myoop