FonoDuogram 7


Beste Puzzelaars,

Fonoduogram nummer 7 is mijn laatste puzzel van het seizoen.
Ik beschrijf steeds één Nederlands en één Engelstalig begrip.
Deze begrippen zijn elkaars homofonen, d.w.z. dat deze woorden / begrippen (min of meer) dezelfde klank hebben.

Een voorbeeld: mannetjesbloem ( 4 / 4);
Oplossing: MEEL (NL) = bloem, MALE (EN) = mannelijk.

U kunt uw oplossingen insturen tot en met maandag 31 juli naar fonoduogram@jasperscryptogrammensite.nl.

U mag uw inzendingen nog verbeteren tot ik u een ontvangstbevestiging heb gestuurd. Verbeteringen die u daarna stuurt, worden niet meegenomen.

Veel puzzelplezier, en een fijne zomer(vakantie) gewenst!
Tot volgend seizoen

Wim Brinkhorst