dpgram 40


Verdraaid goed geeft stof tot nadenken

Beste puzzelaars,

Door omstandigheden wat later dan gepland dpgram 40, u zult er de hondsdagen best mee door kunnen komen.

Een dpgram is een crypto waarin vrijwel alles wat denkbaar is binnen het betamelijke te berde kan worden gebracht, ratatouille voor andersdenkenden. Tevens een test voor uw algemene kennis.

Ditmaal wederom een lastige puzzel met enkele simpele uitschieters.

De gebruikte woorden worden gespiegeld aan de meest gangbare bronnen zoals de e-DvD, de woordenlijst van de Nederlandse Taalunie, Wikipedia en Ensie. Koppeltekens en accenten worden genegeerd.

Uw oplossingen, al dan niet voorzien van commentaar, zijn van harte welkom.
Een ontvangstbevestiging binnen 3 dagen, behoort tot de standaardprocedure.

Onder de foutloze inzendingen wordt een boekenbon van € 17,50 verloot en onder de resterende prijsloze inzendingen eentje van € 12,50.

De gewonnen bonnen worden, na reactie op een voorafgaande melding, als e-card naar het mailadres van de winnaars verzonden. Die melding dient om te voorkomen dat men ongewild een bon krijgt, of dat men de bon naar een ander mailadres wil laten sturen.

Stuur uw oplossingen in een Schiphol-achtige queue en een gangbaar fileformaat naar:

dpgram@jasperscryptogrammensite.nl

U kunt inzenden tot en met zondag 10 september 2023

Vergeet ondertussen niet dat het nieuwe JCS seizoen al nakend is!

Veel plezier bij het ontrafelen ;-]]

Dirk Pronk