Albionogram 20


Beste oplossers en inzenders.

NB voor ontvangstbevestigingen moet u ruim 1 week geduld hebben.

Engels is bij uitstek geschikt voor taalgrapjes, deze hoorde ik op de BBC:
I bought a dog from a blacksmith; as soon as I was home he made a bolt for the door.

Het Albionogram is een cryptogram in filippinevorm.
De omschrijvingen en oplossingen zijn in het Engels.
In deze puzzels gebruik ik niet alleen Brits-Engels.

In de gele kolom verschijnt een Engels gezegde.

Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
Niet alle daarvoor in aanmerking komende vakjes hebben een cijfer.

Op internet kun je diverse woordenboeken vinden:
https://www.thefreedictionary.com/
https://www.merriam-webster.com/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
https://www.urbandictionary.com/
Woordzoekers:
https://www.crosswordsolver.org/
https://crossword-dictionary.com/
http://wordover.com/

In het Engels kunnen zelfstandige naamwoorden op 3 manieren worden geschreven:
1. Als 2 woorden.
2. Als 2 woorden met een verbindingsstreepje.
3. Als 1 woord.
De woordenboeken verschillen soms van mening over de juiste spelling.
In mijn puzzels beschouw ik de woorden van categorie 2 als 1 woord.

Er zijn 2 boekenbonnen beschikbaar.
17,50 Euro verloot onder de foutloze inzendingen.
12,50 Euro verloot onder alle inzendingen.

Inzenders die niet met naam genoemd willen worden in de scorelijst, kunnen dit aangeven bij hun inzending.

De hele oplossing moet worden ingestuurd, dus niet alleen de gekleurde kolom.
De oplossing van de kolom hoeft niet apart te worden vermeld, die volgt automatisch als de oplossing goed is.

Er mag maar 1 keer worden ingestuurd.
Als er meerdere oplossingen worden gegeven, neem ik altijd de eerstgenoemde.

Inzenden tot en met maandag 25 september 2023.
albionogram@jasperscryptogrammensite.nl

Veel plezier bij het oplossen.

HenkB, Loosdrecht.