Myopogram 217


Beste Puzzelaars,

En het gaat maar door! Hier is Myopogram 217, de eerste van het seizoen ‘23/’24. Niet zo moeilijk om er (weer) een beetje in te komen, naar wij dachten.
De omschrijvingen in dit cryptogram zijn (vrijwel) allemaal associatief wat inhoudt dat de totale oplossing (woord of uitdrukking) beeldend wordt omschreven en niet de (woord)delen, tenzij de omschrijving een cryptoniem is.

Oplossingen van M217 kunnen - uitsluitend digitaal (e-mail, Word, DGR-formaat, JPG-formaat, PDF-formaat etc.) worden gestuurd naar het vertrouwde e-mailadres: myopogram@jasperscryptogrammensite.nl

Er zijn twee prijzen te winnen: Een online boekenbon van € 17,50 voor een door de computer aan te wijzen foutloze oplosser en een online boekenbon van € 12,50 waarvoor alle andere inzenders in aanmerking komen.

Insturen kan drie weken plus twee dagen lang tot en met 24 september 2023.

Het Myopogram. (On)dubbelzinnig, ambachtelijk vakwerk en….. altijd leuk!

Myoop