Duits Duogram 39


Het eerste Duits Duogram van het nieuwe JCS viel in de smaak bij de inzenders van een oplossing, gezien de vele positieve commentaren die de inzendingen begeleidden. Mijn welgemeende dank daarvoor! De LAMA-IS-MUS en de VORST-OPPER waren favoriet. Het grootste struikelblok was V3. Vele varianten, maar enkel “schieren” is juist. Inderdaad niet zo’n bekend woord, dat in het Nederlands “opknappen” dan wel “beredderen” betekent. Meer dan 80% van de inzenders vond het juiste woord.

De oplossing van Duits Duogram 39 is als volgt:

Horizontaal: 2. Messen 5. enigmatisch 8. Audi 10. Krokant 11. Leiden 12. Abt. 15. SP 17. Vorstopper 19. Stank 20. noppen 21. Petunie 23. an 24. ZE 25. OS 26. Blut 27. Sekte 28. Pol 30. les 31. VR.

Verticaal. 1. Gelände/gelande 2. mist 3. schieren 4. Lamaismus 6. NOK 7. Geologe 9. Dünsten/dunsten 13. Bakken 14. Spieren 16. Pan 18. Roller 19. spat/spät 21. Pump 22. toller 26. BT 29. OLV.

De Random Number Generator wees Theo Heufkens uit Vierlingsbeek en Corry Siepman uit Vught aan als winnaars van de elektronische boekenbonnen van resp. 17,50 Euro en 12,50 Euro.
Van harte gelukgewenst!

Graag tot een volgend Duitse Duogram!

Hartelijke groet,
Harrie van der Avoort