Zoeksnor Wetsovertreders


De ZoekSnor is een ‘Raadplaat’, naar een oorspronkelijk idee van Henk Ronk, die Snorretje als schermnaam koos.
Na zijn overlijden in 2017 is zijn werk voortgezet door enkele puzzelaars, van wie nu nog Zoeker en Marietje, die om beurten een ZoekSnor publiceren.

Gezocht: 16 wetsovertreders

Om gericht te kunnen vragen om hints kan in de zoekbalk als zoekterm de plaats in de puzzel waar je hulp zoekt worden ingevoerd. Uitsluitend de termen: LB, MB, RB, LM, MM, RM, LO, MO, RO, en achtergrond mogen hiervoor worden gebruikt.
(Waarbij L en R staan voor links en rechts, B en O voor boven en onder, en M voor midden)
Dit zorgt voor eenduidigheid in de filterlijst. Als voor één element verschillende zoektermen kunnen worden gegeven, zoals bijv. ‘snormans’, ‘man met rode trui’, of ‘die sporter’ helpt filteren niet meer!

Er mag 1 keer een oplossing worden ingestuurd

Onder degenen die een foutloze inzending insturen wordt een digitale boekenbon van € 17,50 verloot als 1e prijs. De 2e prijs, een digitale boekenbon van € 12,50, wordt onder alle inzenders verloot.

Oplossingen kunnen t/m 4 oktober worden ingezonden naar zoeker@jasperscryptogrammensite.nl

Veel plezier gewenst,
Zoeker